NDANEV: ניתוח נתוני גישה מצטברים של רכבי אנרגיה חדשים בפריסה ארצית

ב-30 ביוני 2018, האתר הרשמי של ברית הביג דאטה הלאומית (NDANEV) של רכבי האנרגיה החדשים פרסם במאי סטטיסטיקות וניתוח של המידע על נפח הגישה של מקורות חדשים.בהתבסס על נתוני התדריך, מאמר זה מנתח באופן שיטתי את דירוג הגישה המצטבר של רכבי אנרגיה חדשים בסין מינואר 2017 עד מאי 2018.

2257825-1 2257826-2 2257827-3 2257828


זמן פרסום: 20 ביולי 2020