NDANEV: ניתוח נתוני גישה מצטברים של רכבי אנרגיה חדשים בפריסה ארצית

ב -30 ביוני 2018 פרסם האתר הרשמי של הברית הלאומית לביג דאטה (NDANEV) של כלי הרכב האנרגיים החדשים מאי סטטיסטיקה וניתוח המידע על נפח הגישה של מקורות חדשים. בהתבסס על נתוני התדרוך, מאמר זה מנתח באופן שיטתי את דירוג הגישה המצטברת של רכבי אנרגיה חדשים בסין מינואר 2017 עד מאי 2018.

2257825-1 2257826-2 2257827-3 2257828


זמן פרסום: 20 ביולי 2020